Huoltosopimus haastaa perinteisen putkiremontin

Perinteiselle putkiremontille on jo kauan etsitty kustannustehokkaita ja luotettavia vaihtoehtoja. QL Protection Oy on nyt tuonut markkinoille vaihtoehtoisen toimintatavan, jossa viemäristöä korjataan ja huolletaan pitkäaikaisella huoltosopimuksella. Palvelu on suunnattu erityisesti asunto-osakeyhtiöille: kiinteä veloitus on helppo budjetoida, eikä sopimuksen aikana tule kustannusyllätyksiä.

Kiinteistön viemäristö korjataan yleensä massiivisella täysremontilla, jossa taloyhtiön osakkaille syntyy paitsi suuri kertakustannus, myös merkittävää asumis- ja muuta haittaa. Lisäksi esimerkiksi asuntosijoittajille voi syntyä turhia kustannuksia ja tulonmenetyksiä, kun huoneistojen asuttavuus häiriintyy tai keskeytyy.

Täyskorjausten yhteydessä käy usein myös niin, että korjataan asioita, joita ei todellisuudessa tarvitsisi vielä korjata. Tämä aiheuttaa turhien kustannusten lisäksi myös tarpeetonta ympäristörasitetta, kun käyttökelpoista materiaalia hävitetään kesken elinkaaren.

Asunto-osakeyhtiöille tarkoitetussa viemäristön huoltosopimuspalvelussa kiinteistön viemäristön kunto kartoitetaan ja sitä seurataan aktiivisesti sopimuskauden aikana. Huoltotoimenpiteitä tehdään kohdennetusti, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. Jatkuvan valvonnan ansiosta yllättävien ja kalliiden vesivahinkokorjausten riski saadaan putoamaan ja jopa poistumaan kokonaan.

”Auton voi ostaa tai liisata. Jälkimmäisessä tapauksessa, samoin kuin QL Protectionin huoltosopimuksessa, sopimuskauden kustannukset ovat ennalta tiedossa, mikä tuo mielenrauhaa ja ennakoitavuutta taloyhtiön taloudenpitoon”, kertoo QL Protectionin toimitusjohtaja Antti Hukkanen.

QL Protectionin huoltosopimus solmitaan aina määräajaksi, ja sen hinnoittelussa huomioidaan sopimuksen pituus, kiinteistön ikä ja viemäristön korjaushistoria. Sopimuksen voimassaoloaikana asiakkaalla on varmuus siitä, että kaikki viemäristön tarvitsemat huoltotoimenpiteet tulevat tehdyiksi.

”Markkinoilla konsensus vaikuttaa olevan, että suomalaisten asunto-osakeyhtiöiden arvo pysyy laajalti ennallaan tai jopa laskee. Tällaisessa tilanteessa yhtiöiden on välttämätöntä priorisoida korjaushankkeita ja varoa yli-investointeja, koska ne eivät kasvata yhtiön arvoa. Huoltosopimuksemme tuo tähän osaltaan ratkaisun, koska investointi tehdään kiinteistöomaisuuden käytettävyyden hyvään ylläpitoon eikä tarpeettomiin saneerauksiin”, lisää Hukkanen.

QL Protection Oy on suomalaisen, vakavaraisen Quattro Lining Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Quattro Lining Oy on viemäristösukitusalan vanhimpia yrityksiä Suomessa. Konsernilla on toimipaikat Helsingissä ja Joensuussa, mutta toimialueena koko Suomi. Quattro Liningin pääomistaja on Kaskeajat Oy.

 

Lisätietoja:

QL Protection Oy
Antti Hukkanen
Toimitusjohtaja
+358 40 9031 388
antti.hukkanen@quattrolining.fi

_ _ _

Tekniikka & Talous -lehti kirjoitti tiedotteen pohjalta aihetta käsittelevän artikkelin 5.11.2019 (saatavilla netissä vain tilaajille).

Rakennusmaailma.fi-sivuston artikkeli: https://rakennusmaailma.fi/putkiremontin-vaihtoehtona-viemariston-korjaus-ja-huolto-huoltosopimuksella/