Vastuullista viemäristön hoitoa

Tavoitteenamme on pitkäjänteinen, elinkaariedullinen, ympäristöystävällinen ja kiinteistön käytön huomioon ottava yhteistyö asiakkaidemme kanssa.

Edelläkävijä alallaan

Suomalainen Quattro Lining -konserni on kehittänyt viemäristön huoltosopimusmallin, jonka puitteissa viemäristöön kohdistuvat korjaukset jaksotetaan tarvelähtöisesti ja rahoitetaan kuukausiperusteisesti. Painopiste siirtyy kertakorjauksesta pitkäjänteiseen ylläpitoon.

Malli vastaa markkinoilla ilmenneeseen tarpeeseen: kiinteistöjen viemäristöjä pitää huoltaa, jotta niiden käytettävyys säilyy, mutta aina ei ole järkevää taikka mahdollista tehdä peruskorjaustoimenpiteitä suurina, kalliina kertaremontteina.

Viemäristön huoltosopimusmalli mahdollistaa kustannustehokkaan ylläpidon myös kiinteistöille, joiden vakuusarvo on alentunut sekä kiinteistöille, joiden käyttötarkoitus voi muuttua.

Myös vakuutusyhtiöt voivat hyötyä tämänkaltaisesta huoltosopimusmallista. Vuotovahingot ovat merkittävä kustannuserä, ja huoltosopimuksen voimassa ollessa kiinteistön vuoto-ongelmat saadaan minimoitua, koska viemäristön kunto on jatkuvan tarkkailun ja korjaustoimenpiteiden kohteena. Tämä tuo kustannussäästöjä kiinteistön ohella myös vakuutusyhtiöille.

Palvelun tuottaa QL Protection Oy, joka on vakavaraisen Quattro Lining Oy:n sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Yhtiö keskittyy huoltosopimuspalveluun, ja voi alan pioneerina kehittää toimintaa ja tuottaa entistäkin suurempaa arvoa asiakkailleen.

Ota yhteyttä

Arvomme

Tekemistämme ohjaavat laatu, turvallisuus ja läpinäkyvyys.

Laatu

VTT:n Quattro-sukitukselle myöntämä sertifikaatti on todistus työmme laadusta. Sertifikaatti kattaa kaikki puhdistus- ja asennustyöt lattiakaivosta kunnalliseen viemäriin saakka. Lisäksi siihen sisältyy lopputuloksen tarkastaminen ja dokumentointi kameralla.

Läpinäkyvyys

Läpinäkyvyys on meille tärkeää. Siksi dokumentoimme kaiken huolellisesti ja kommunikoimme asiakkaalle päin aktiivisesti.

Turvallisuus

Laatusuunnitelmassamme otetaan huomioon myös työturvallisuuteen liittyvät asiat.

Quattro-sukitusmenetelmässä sukan kyllästämiseen käytetään epoksihartsia ja epoksin koveteainetta. Kummankin aineen luokituksesta on säädetty EU:n CLP-asetuksessa. Luokitukseen ei vaikuta aineen käytössä aiheuttama riski, vaan perusteina ovat kemikaalin sisäiset ominaisuudet. Noudatamme Työterveyslaitoksen ohjeistusta suojautumisesta tehostettuna.

Epoksointityö ei aiheuta vaaraa kiinteistön käyttäjille, koska QL Protection Oy ei tee mitään epoksointia sisältäviä työvaiheita kiinteistön tiloissa.

Yhtiön johdolla on vankka toimialakokemus

Antti Hukkanen on QL Protection Oy:n ja Quattro Lining Oy:n toimitusjohtaja ja hoitanut kiinteistöjen sisäpuolisia sukituksia niiden markkinoille tulosta lähtien.

Hallituksen jäsenet

Tapani Piri, hallituksen puheenjohtaja
Henri Juva
Erkki Stenberg

Ota yhteyttä

Kuvassa vasemmalta alkaen hallituksen jäsenet Erkki Stenberg, Henri Juva ja Tapani Piri sekä toimitusjohtaja Antti Hukkanen.